"Podlaskie zawody krótkofalowców 2011"

 

Organizatorzy zawodów:  

- Klub Łączności LOK w Białymstoku - SP4KAI

- Studencki Klub Krótkofalowców przy Politechnice Białostockiej - SP4YPB

 

W zawodach bardzo przeszkadzały wyładowania atmosferyczne, które miały największe nasilenie w województwie podlaskim.

Przypominamy , że termin nadsyłania dzienników upływa dnia 24 czerwca o godz. 23.59

Lista przysłanych dzienników znajduje się w rubryce: "Dzienniki otrzymane"

 

Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy w 2012r