Polski Związek Krótkofalowców
Białostocki Oddział Terenowy (OT-17)
Adres do korespondencji: E-mail: ot17pzk@wp.pl
Nowości Komunikat składkowy Wykaz członków
Menu
Strona SP4YPB
Designed by SP4JCQ
KOMUNIKAT  SKŁADKOWY   OT  PZK  w  BIAŁYMSTOKU
na  rok  2019


Zarząd Oddziału PZK w Białymstoku (OT-17) informuje, że składki członkowskie PZK na rok 2019  uległy zmianie i wynoszą:

Składki członkowskie PZK:
1. członkowie PZK zwyczajni, ulgowa do 20 lat                                      30,00 zł 
1a. członkowie PZK zwyczajni ulgowa uczący się do 26 lat                   30,00 zł
2. członkowie PZK zwyczajni, ulgowa od 71 roku życia                         90,00 zł  
3. członkowie PZK, zwyczajni                                                                 120,00 zł 
4. członkowie PZK nadzwyczajni  (nasłuchowcy)                                   30,00 zł 
5. członkowie PZK wspomagający                                                            20,00 zł 
6. składka wpisowa przy wstępowaniu do PZK lub powrocie do PZK   0,00 zł  (zero zł)
Przy składce  1a.  należy  przesłać do OT PZK  kserokopię legitymacji szkolnej.
Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminami Członkowskim i Składkowym PZK składki należy wpłacać poprzez Oddziały Terenowe PZK.

Ponadto członków OT PZK w Białymstoku obowiązują składki oddziałowe uchwalone na  Walnym Zebraniu Członków w dniu 18.03.2017 roku:
- składka oddziałowa członkowska zwykła - 20 zł lub
- składka oddziałowa członkowska ulgowa - 10 zł  (emeryt, rencista, uczący się, nasłuchowiec, bezrobotny)
oraz
-  składka na oddziałowe biuro QSL - 10 zł (dla  osób  korzystających z biura QSL !!!)

Termin wpłaty składek:
a) za I półrocze lub cały rok 2019 w okresie od 2 do 17 stycznia 2019 r.
b) za II półrocze 2019 do 17 lipca 2019 r.

Przy wpłatach składek za półrocza obowiązuje następująca zasada:
- składka za I półrocze 2019 na ZG PZK (1/2 składki rocznej) + składka członkowska OT (cala)
- składka za II półrocze 2019 na ZG PZK (1/2 składki rocznej) + składka na OB QSL (cała)

Wszelkich  informacji  udziela  Prezes OT:

e-mail:  ot17pzk(at)wp.pl
      Prezes OT PZK
                                                                                    Tadeusz Breś  SP4GFG

Składki członkowskie OT PZK nr 17
D

Qsl Manager OT-17

Tadeusz Breś SP4GFG

Kontakt tel. 531 831 580